كد ساعت


 • انجمن
 • chemg3k

  chemg3k
   
  گروه شیمی ناحیه 3 کرمانشاه

  محل درج آگهی و تبلیغات
   
  نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ توسط گروه شیمی ناحیه 3 کرمانشاه

  نمونه اقدام پژوهی

  موضوع:

  فعال سازي شوراي معلمان

  توصيف وضعيت موجود و بيان مسأله :

  با 6 سال سابقه تدريس در مدارس متوسطه ،امسال اولين سالي است كه در پست مديريت مدرسه مشغول به كار مي باشم يكي از وظايفي كه برعهده ي مديران مدارس مي باشد تشكيل شوراي مدرسه و انجمن اوليا و مربيان مدرسه است . به نظر اينجانب از بين شوراهاي ياد شده ،شوراي معلمان مهمترين و اثربخش ترين آنها مي باشد كه متأسفانه در حال حاضر شوراهاي معلمان مدارس كشور از پويايي لازم برخوردار نمي باشد.يكي از مشكلاتي كه در طي سال هاي تدريس و خصوصا امسال- به دليل برعهده گرفتن پست مديريت با آن مواجه شده و ساير مديران نيز با آن دست به گريبان هستند فعال نبودن شوراي معلمان و عدم مشاركت تمام اعضا و بي انگيزگي و علاقه مند نبودن آنها به ادامه اين جلسات مي باشد . در هر جلسه از شوراي معلمان احساس كردم كه همكاران تمايل زيادي براي شركت در اين جلسات ندارند و با بي ميلي نظرات خود را بيان مي كنند. برخي گوشه گيري و سكوت در جلسات را پيشه مي كردند و برخي درباه ي تصميمات نظري نمي دادند و بعضي نيز تمايل داشتند جلسه هر چه سريع تر به پايان برسد بنابراين تصميم گرفتم علل اين امر را پيدا كرده و اطلاعاتي را جمع آوري كنم .

   

  گردآوري اطلاعات :

  براي اينكه بتوانم درباره ي مشكلي كه با آن روبرو شده بودم جوابي پيدا كنم تصميم گرفتم با مطالعه و تحقيق و بهره جستن از مشورت و مصاحبت با همكاران و نيز مدير شيفت مخالف كه ازسابقه مديريتي بيشتري برخوردار بود بر اطلاعات خود اضافه كنم در اين راستا با مطالعه دقيق بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ،آيين نامه ها و مجلات و ماهنامه هاي آموزشي علي الخصوص ماهنامه ي آموزشي رشد مديريت مدرسه به اطلاعات مناسب و نكته هاي كاربردي در برگزاري شوراهاي كارآمد معلمان برخورد نمودم كه براي من بسيار آموزنده بود . در ادامه جلسه اي را با حضور كليه همكاران تشكيل داده و موضوع را با آنها در ميان گذاشتم و از آنها سؤال كردم كه چرا آنها در جلسات روحيه ي كافي ندارند و به صورت مؤثردر اين امر مشاركت نمي نمايند ؟از آنها تقاضا نمودم نظراتشان را درباره ي اين موضوع و فعال نبودن آنها در بحث ها و امور مرتبط با شورا بيان نمايند .

  تجزيه و تحليل داده ها :

  پس از مطالعه ي منابع يادشده و بحث و تبادل نظر با همكاران ، اطلاعات حاصل از اين فرايند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت علل فعال نبودن شوراي معلمان تا اندازه اي مشخص و نكاتي كه بايد در تشكيل و اداره ي جلسات شوراي معلمان مورد نظر قرارگيرد تعيين گرديد :

  نداشتن تجربه مدير در امر مديريت ،تشكيل و برگزاري جلسات

  آشنا نبودن اعضاي شورا با تمامي وظايف شوراي معلمان و فوايد واثرات اين شورا

  يكنواخت و تكراري بودن موضوعات جلسه و شيوه ي اداره ي جلسه

  مشخص نبودن زمان و ساعت شروع و خاتمه جلسات قبل از برگزاري

  مشخص نبودن فهرست برنامه هاي شورا و در اختيار قرار ندادن آنها به شركت كنندگان قبل از برگزاري

  كيفي نبودن جلسات و نداشتن بار علمي .

  عدم تقسيم وظايف ومسؤوليت ها بين شركت كنندگان

  ارائه راه جديد :

  با مطالعه بر روي اين موضوع دريافتم كه جلسات شوراي معلمان مي تواند به منظور تحقق يكي از اهداف چهارگانه ذيل تشكيل شود :

  اطلاع رساني

  آموزش

  تصميم سازي

  تصميم گيري

  يكي از دلايل عدم پويايي شوراي معلمان مدرسه ي ما شايد مانند ساير مدارس اين بود كه جلسات بيشتر صرف اطلاع رساني مي شد و آموزش و تصميم سازي و تصميم گيري در اين شورا ها جايگاه مناسبي نداشت. بنابراين با مطالعه در ارتباط با حوزه ي وظايف و توان شوراي معلمان در حيطه ي اهداف چهار گانه ياد شده درصدد بر آمدم تا در جلسات شوراي معلمان علاوه بر اطلاع رساني به آموزش ،تصميم سازي و تصميم گيري اهميت بيشتر داده تا شوراي معلمان از يكنواختي و تكراري شدن موضوعات خارج شود .براي اينكه همكاران با انگيزه بيشتر در شوراي معلمان حضور يافته و به ايفاي نقش بپردازند تصميم گرفتم به نظرات و پيشنهادهايي همكاران اهميت داده و تا حد امكان آنها را عملي كنم .

  اجراي طرح جديد :

  اولين قدم در پيشبرد اهداف اين پژوهش افزودن بر اطلاعات خود از طريق مطالعه آيين نامه ها ومجلات و ماهنامه هاي رشد مديريت مدرسه ، فصلنامه هاي تربيت و پيوند و مشورت با مديران مدارس بود . در گام بعدي تصميم گرفتم كاركنان را با وظايف شوراي معلمان كه در آيين نامه اجرايي مدارس به تفصيل شرح داده شده آشنا كنم و فوايد شوراي معلمان را بيان كنم و با همديگر آنها را تشريح و به بحث و تبادل نظر بپردازيم و براي اينكه جلسات از يكنواختي و تكراري شدن موضوعات خارج شود ،غير از جلساتي كه ماهانه تشكيل داده مي شد ، جلسات فوق العاده اي نيز براي امور اطلاع رساني ،آموزش، تصميم سازي و تصميم گيري برگزار نموديم هر گاه براي معلمين در امر تدريس ، محتواي كتابهاي درسي ، آموزش دانش آموزان ،اداره ي كلاس و مشكلاتي پيش مي آمد جلسات فوق العاده برگزار مي نموديم و از تجربيات همكاران ديگر در حل اين مسأله استفاده مي كرديم . براي تصميم سازي و تصميم گيري در شوراي معلمان ،در ارتباط با دستورالعمل ها و تصميم هايي كه از سوي اداره براي امور مختلف مدارس ارسال مي شد،نشست هاي مشورتي با كاركنان برگزار نموده و آنان را براي تصميم گيري در امور و مسائل جاري آموزشگاه ترغيب مي كرديم تشكيل اين جلسات باعث شد كه از بحث در مورد موضوعات تكراري ،سطحي و خسته كننده كه در سابق برگزار مي نموديم كاسته شده و كاركنان را در ارتباط با تشكيل جلسات ،موضوعات و مسؤوليت هاي آن مشاركت پذيرتر نمايم .يكي از اين راهكارها اين بود كه موضوع ،زمان و ساعت شروع وخاتمه ي هر يك از جلسات را 4 الي 5 روز قبل از تشكيل آنها مشخص نموده و در اختيار كاركنان قرار دادم تا آنها بر روي موضوعات مطالعه ،تفكر و زمان بندي و برنامه ريزي نمايند اين كار باعث مي شد بر رغبت و انگيزه ي همكاران افزوده شود همچنين جلسات شورا رأس ساعت مقرر شروع و خاتمه مي يافت و زمان آن زياد طولاني نمي شد تا باعث خستگي همكاران شود در ضمن تا جايي كه امكان داشت از گذاشتن جلسات در روزهايي كه بعد از آن تعطيلي وجود داشت خودداري نمودم . براي تنوع جلسات و خارج شدن از يكنواختي گه گاهي مكان جلسه را تغييردادم و به عنوان مدير مدرسه و اداره كننده ي جلسه زودتر از سايرين در جلسه حضور مي يافتم قبل از برگزاري جلسات درباره ي موضوع مورد بحث مطالعه مي كردم تا بتوانم ضمن اداره ي جلسه ،براي ارائه نظريات ديگران فرصت هاي مناسبي را ايجاد كنم . از بحث هاي مطرح شده يادداشت تهيه مي كردم با برخورد خوب ،حوصله ي زياد و بي طرفي جلسات را برگزار نموده وبه نظريات افراد توجه كامل داشتم .براي تنوع جلسات و مشاركت بيشتر همكاران گهگاه مسؤوليت برگزاري و اداره ي جلسات را به آنان محول مي كردم و وظيفه ي نوشتن صورت جلسه و پيگيري مصوبات را بين همكاران تقسيم مي كردم .

  گردآوري اطلاعات ( شواهد 2 ) :

  در جلسات اخير شوراي معلمان از رفتارها و اظهار نظرهاي همكاران پيدا بود كه تغيير و تحولي در آنان بوجود آمده است براي نمونه كليه ي همكاران دستور جلسه را از قبل مطالعه نموده با آگاهي لازم در جلسه شركت مي كردند و فعالانه در بحث ها مشاركت داشتند با مطالعه علمي درباره ي مطلب يا موضوعي كه به عهده گرفته بودند مطالب غني و پر محتوايي ارائه مي دادند قبل از شروع جلسه در محل حضور پيدا كرده و نظم را رعايت مي كردند . براي اينكه مشخص شود روش هاي به كار گرفته شده در فعال و پويا نمودن شوراي معلمان مؤثر بوده يا نه تصميم گرفتم نظرات همكاران را در ارتباط با انجام راه كارهاي جديد كه اكثرا توسط خود آنان اتخاذ شده بود جويا شوم . برخي از نظرات آنها به شرح ذيل است :

  افزايش اطلاعات مدير و استفاده از تجربيات سايرمديران باعث شده كه بتواند ضمن اداره ي جلسه براي ارائه نظريات ديگران فرصت هاي مناسب را ايجاد كند .

  كاركنان با مطالعه و آگاهي يافتن درباره ي وظايف و فايده ي شوراي معلمان دريافتند كه اين مكان محل خوبي براي شناخت ،ارائه راه حل و ايجاد روحيه ي همكاري بين كاركنان مدرسه ،تبادل اطلاعات ، بازگو كردن ،تجزيه و تحليل و بررسي اهداف و مشكلات مدرسه است و عامل مهمي براي افزايش معلومات و مهارت هاي معلمان است.

  اهميت دادن و توجه يكسان به اهداف چهارگانه تشكيل شوراي معلمان باعث اجتناب از يكنواختي و تكراري شدن موضوعات جلسه گرديده است .

  اطلاع از زمان و موضوع جلسه باعث شده با مطالعه ي عميق و علمي ، خود فعالانه در جلسات شركت نمايند و به بار علمي جلسات بيفزايند .

  دخالت دادن كاركنان در امور جلسه باعث افزايش روحيه ي مسؤوليت پذيري و آگاهي هاي آنان شده و نسبت به پيگيري موضوعات مصوب مشاركت بيشتري از خودشان نشان مي دهند.

  شواهد و بيانات جمع اوري شده در اين مرحله نشان مي داد كه راه كارهاي پيشنهادي مناسب بوده و بر فعال سازي و پويايي جلسات شوراي معلمان آموزشگاه افزوده و رضايت همكاران را جلب كرده است .

  نتايج :

  افزايش اطلاعات ،آگاهي و تجربيات مدير مدرسه

  راه كارهاي جديد عامل مهمي براي افزايش معلومات و مهارت هاي معلمان شد.

  جلسات از يكنواختي و تكراري شدن بيرون آمد.

  تغيير شيوه ي اداره ي جلسه با توجه به تقسيم وظابف بين همكاران

  جذاب تر و پوياتر شدن جلسات شوراي معلمان با مشاركت بيشتر همكاران

  افزايش انگيزه مطالعه همكاران

  همكاران دريافتند شوراي معلمان باعث رشد شخصيت خود رهبري ، افزايش اعتماد به نفس و بلوغ فكري افراد مي شود .

  نوعي احساس و قبول مسؤوليت و رضايت شغلي در همكاران ايجاد شد.

   

   

   

   


  .: Weblog Themes By Pichak :.


  تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
 • کلوب کلیپ
 • فروش لینک
 • شیمی